Rapporteren over de erkenning

Erkenning zonder subsidiëring

Je stelt jaarlijks een verslag op over de inhoudelijke werking van het depot en bezorgt dit uiterlijk op 30 april aan het agentschap. Je kan voor deze inhoudelijk rapportering het onderstaande sjabloon gebruiken dat we ter beschikking stellen, maar dat is niet verplicht.

Als een erkend onroerenderfgoeddepot niet (meer) voldoet aan zijn erkenningsvoorwaarden, rapporteringsverplichtingen of doelstellingen, ontvangt het van de minister een schriftelijk bezwaarschrift. Het depot krijgt dan twee maanden de tijd om de rapportering te vervolledigen of per motiverende nota uitleg te verschaffen waarom bepaalde engagementen niet zijn nagekomen.

Erkenning met subsidiëring

Voor een gesubsidieerd onroerenderfgoeddepot geldt een andere rapporteringscyclus:

  • jaarlijks (zowel een inhoudelijke als een financiële rapportering) in functie van de subsidie
  • driejaarlijks in het kader van de tussentijdse- en eindevaluatie van de samenwerkingsovereenkomst

Je kan hiervoor de volgende sjablonen gebruiken:

Meer informatie over de rapportage van een erkend onroerenderfgoeddepot vind je in het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 3.4.10 tot en met 3.4.12