Vanaf 2026 wijzigt de regelgeving en meteen ook de voorwaarden voor een IOED.

Lees hier wat er wijzigt.

Rapporteren

Elk jaar rapporteert de IOED aan het agentschap op financieel en op inhoudelijk vlak.  

Bij de start van het jaar (tegen 31 januari)

Je bezorgt jaarlijks ten laatste op 31 januari volgende documenten: 

  • Een actieplan voor het jaar dat start. Je gebruikt hiervoor hetzelfde sjabloon als voor de inhoudelijke rapportage.
  • Een begroting voor het jaar dat start. Hieronder vind je een handreiking ter ondersteuning van de opmaak van die begroting.

Je bezorgt alle ingevulde documenten via mail aan het team Erkennen. 

Bij rapportage (tegen 31 mei)

Je bezorgt jaarlijks ten laatste op 31 mei volgende documenten:

  • een inhoudelijk rapport over de realisaties van het afgelopen kalenderjaar
  • een financieel rapport over de uitgaven en ontvangsten van de gesubsidieerde activiteiten van het voorbije kalenderjaar

Het sjabloon van de inhoudelijke rapportage vult het actieplan aan. In dit begeleidend document vind je meer informatie over de context, het proces, het concept en het invullen van het sjabloon:

Nieuwe IOED's

Nieuwe intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten rapporteren het eerste half jaar enkel inhoudelijk en vanaf het eerste volledige jaar zowel inhoudelijk als financieel:

  • inhoudelijke rapportage: vanaf 1 juli (van het jaar van de erkenning)
  • financiële rapportage: vanaf 1 januari (van het jaar na de erkenning)

Tussentijdse evaluatie in 2024

In 2024 verwachten we ook een tussentijdse evaluatie. Hiermee blik je terug op afgelopen werkjaren van de lopende beleidsperiode. Hoe verloopt de uitrol van je onroerenderfgoedbeleidsplan? Hoe verloopt de implementatie van de specifieke doelstellingen, vermeld in de samenwerkingsovereenkomst? Daarnaast kan je via de tussentijdse evaluatie ook een suggestie doen om je beleidsplan bij te sturen, als sommige doelstellingen niet zouden verlopen zoals ze aanvankelijk gepland waren.

Bezorg de tussentijdse evaluatie uiterlijk op 31 mei 2024 aan het team Erkennen via erkennen-subsidieren.oe@vlaanderen.be. Ook bij vragen over de tussentijdse evaluatie kan je hier terecht.