Rapporteren over de erkenning

Het agentschap ondersteunt erkende IOEDs, coacht hen en geeft feedback over hun werking. 

Elk jaar rapporteer je in functie daarvan aan het agentschap op financieel en op inhoudelijk vlak.  

Financiële rapportage 

Je bezorgt jaarlijks ten laatste op 31 januari volgende documenten: 

  • een actieplan voor het jaar dat start
  • een begroting voor het jaar dat start

Je bezorgt alle ingevulde documenten via mail aan het team Erkennen. 

Inhoudelijke rapportage 

Je bezorgt jaarlijks ten laatste op 31 mei volgende documenten:

  • een inhoudelijk rapport over de realisaties van het afgelopen kalenderjaar
  • een financieel rapport over de uitgaven en ontvangsten van de gesubsidieerde activiteiten van het voorbije kalenderjaar

Het sjabloon van de inhoudelijke rapportage vult het actieplan aan. In dit begeleidend document vind je meer informatie over de context, het proces, het concept en het invullen van het sjabloon:

Nieuwe IOED's

Nieuwe intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten rapporteren het eerste half jaar enkel inhoudelijk en vanaf het eerste volledige jaar zowel inhoudelijk als financieel:

  • inhoudelijke rapportage: vanaf 1 juli (van het jaar van de erkenning)
  • financiële rapportage: vanaf 1 januari (van het jaar na de erkenning)

Vanaf 2027, wanneer de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten ingaan, veranderen de opvolgingsprocedure, frequentie en indiendata van de rapportages.