Actieplan en begroting

Je bezorgt jaarlijks tegen eind januari een actieplan en de begroting van dat betreffende jaar. Je bezorgt:

  • Een actieplan met daarin een concreet overzicht van alle geplande acties.
  • Een begroting met een raming van alle kosten en opbrengsten van de gesubsidieerde acties.

Financieel en inhoudelijk rapport

Je rapporteert jaarlijks tegen eind mei over de realisaties van het afgelopen jaar (uitvoering van het onroerenderfgoedbeleidsplan), behalve in het jaar van de aanvraag tot de erkenning zelf. Je rapporteert:

  • Een financieel rapport over de uitgaven en ontvangsten van de gesubsidieerde activiteiten. Gebruik hiervoor het onderstaande sjabloon.
  • Een inhoudelijk rapport over de werking van het afgelopen jaar op basis van de samenwerkingsovereenkomst. Je toont hierin aan hoe er op alle Vlaamse beleidsprioriteiten werd ingezet.
    Momenteel werken we aan een sjabloon voor de inhoudelijke rapportering. Binnenkort verschijnt het hier online.

Meer informatie over de rapportage van een erkende IOED vind je in het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 3.3.9 tot en met 3.3.10.