Het Onroerenderfgoeddecreet vraagt jaarlijks een evaluatie van de uitvoering van het onroerenderfgoedbeleidsplan van de IOED’s. Die evaluatie houdt enerzijds een inhoudelijke rapportage in, inclusief actieplan en rapport. Je toont hierin hoe je op alle Vlaamse beleidsprioriteiten en de doelstellingen in de samenwerkingsovereenkomst inzet. Anderzijds houdt die evaluatie een financiële rapportage in, inclusief begroting en rapport. Je toont hierin hoe de IOED de Vlaamse subsidie besteedt.

Inhoudelijke rapportage

  • Je bezorgt jaarlijks uiterlijk op 31 januari een actieplan met de geplande acties van dat betreffende jaar.
  • Je bezorgt jaarlijks uiterlijk op 31 mei een inhoudelijk rapport over de realisaties van het afgelopen jaar.

Gebruik hiervoor het onderstaande sjabloon. Het sjabloon is zo opgemaakt dat de inhoudelijk rapportage het actieplan aanvult. In het begeleidend document vind je meer informatie over de context, het proces, het concept en het invullen van het sjabloon.

Financiële rapportage

  • Je bezorgt jaarlijks uiterlijk op 31 januari een begroting van dat betreffende jaar. Gebruik hiervoor het onderstaande sjabloon.
  • Je bezorgt jaarlijks uiterlijk op 31 mei een financieel rapport over de uitgaven en ontvangsten van de gesubsidieerde activiteiten. Gebruik hiervoor het onderstaande sjabloon.

Meer informatie over de rapportage van een erkende IOED vind je in het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 3.3.9 tot en met 3.3.10.

Nieuwe IOED's

Nieuwe intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten rapporteren het eerste half jaar enkel inhoudelijk en vanaf het eerste volledige jaar zowel inhoudelijk als financieel:

  • inhoudelijke rapportage: vanaf 1 juli (van het jaar van de erkenning)
  • financiële rapportage: vanaf 1 januari (van het jaar na de erkenning)