Rapporteren over de erkenning

Een erkende onroerenderfgoedgemeente rapporteert jaarlijks op uiterlijk 30 juni over de uitvoering van haar engagementen, behalve in het jaar van de aanvraag tot erkenning zelf.

Je bezorgt alle relevante onderdelen van de door de gemeenteraad goedgekeurde jaarrekening van het voorafgaande jaar aan de Vlaamse Regering. Je geeft aan welke activiteiten en prestaties je ondernam of welke effecten je bereikte in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten over het onroerend erfgoed.

De minister zal deze rapportage beoordelen en bij eventuele gebreken of onduidelijkheden de gemeente vragen om een aangepaste rapportering of motiverende nota.

Meer informatie over de rapportering en evaluatie van een erkende onroerenderfgoedgemeente vind je in het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 3.2.9 tot en met 3.2.17.