Rapporteren over de erkenning

Een erkende onroerenderfgoedgemeente rapporteert jaarlijks op uiterlijk 30 juni in BBC over de uitvoering van haar engagementen, behalve in het jaar van de aanvraag tot erkenning zelf.

Je rapporteert per beleidsprioriteit welke activiteiten en prestaties je ondernam of welke effecten je bereikte:

  • Beleidsprioriteit 1: Beleidsvisie (OEVBP02)
  • Beleidsprioriteit 2: Vrijwilligerswerking (OEVBP03)
  • Beleidsprioriteit 3: Voorbeeldfunctie (OEVBP04)
  • Beleidsprioriteit 4: Consultatienetwerk en onroerend erfgoedraad (OEVBP05)
  • Beleidsprioriteit 5: Register (OEVBP06)
  • Beleidsprioriteit 6: Inventariseren en inzet van instrumenten voor duurzaam beheer en behoud (OEVBP 06)

Soms is het niet mogelijk om in BBC de rapportering voldoende te omschrijven. Aanvullende documenten, maar ook relevante onderdelen van de goedgekeurde jaarrekening, mag je via mail bezorgen aan het team erkennen en subsidiëren.

De minister beoordeelt deze rapportage en zal bij eventuele gebreken of onduidelijkheden de gemeente vragen om een aangepaste rapportering of motiverende nota over te maken.