Rapporteren

Als erkende onroerenderfgoedgemeente rapporteer je jaarlijkstegen uiterlijk 30 april over de uitvoering van je onroerenderfgoedbeleidsplan. Je doet dit voor de eerste keer in het jaar na de aanvraag tot erkenning. 

Je rapporteert via BBC, de applicatie van het agentschap Binnenlands Bestuur, over de uitvoering van de acties die gekoppeld zijn aan de strategische en operationele doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan. Soms is het niet mogelijk om in BBC de rapportering voldoende te omschrijven of motiveren. In dat geval mag je ons via mail aanvullende documenten bezorgen.

De minister bevoegd voor onroerend erfgoed beoordeelt je rapportage en zal bij eventuele gebreken of onduidelijkheden vragen om een aangepaste rapportering of motiverende nota over te maken. Als je niet langer aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, kan de minister de erkenning schorsen en eventueel intrekken.

Rapportage 2024 over werkingsjaar 2023

Op de workshop ‘op weg met je onroerenderfgoedbeleidsplan’ op 15 september 2023 spraken we af dat we in 2024 wat ademruimte bieden en geen uitgebreide rapportering verwachten over 2023. Het is voldoende als je aangeeft:

  • wat je gedaan hebt met de feedback die je in 2023 ontving over het voorgaande werkingsjaar (OEG’s erkend vóór 2023).
  • wat je gedaan hebt met de feedback die je ontving op je erkenningsaanvraag (OEG’s erkend in 2023).

Daarnaast gaat we na of de formele erkenningsvoorwaarden (beleidsprioriteiten) vervuld zijn, bijvoorbeeld of er een verbalisant is aangesteld. We doen ook een steekproef op de toelatingen en (archeologie)nota’s en kijken of ze tijdig ingevoerd zijn in de digitale registers.

Uiteraard mag je er ook voor kiezen om uitgebreider te rapporteren over je werking in 2023.

We vragen geen financiële rapportering, gezien er in de samenwerkingsovereenkomst een verklaring op eer ondertekend werd, maar kunnen hier wel documenten over opvragen.