Rapporteren over de erkenning

Het agentschap ondersteunt de erkende onroerenderfgoedgemeenten, coacht hen en geeft feedback over hun werking. 

Als erkende onroerenderfgoedgemeente rapporteer je in functie daarvan jaarlijkstegen uiterlijk 30 april over de uitvoering van je engagementen. Die rapportage moet niet gebeuren in het jaar van de aanvraag tot erkenning.  

Je rapporteert via BBC, de applicatie van het agentschap Binnenlands Bestuur. Je rapporteert per erkenningsvoorwaarde welke activiteiten en prestaties je ondernam of welke effecten je bereikte.  

Soms is het niet mogelijk om in BBC de rapportering voldoende te omschrijven of motiveren. Aanvullende documenten, maar ook relevante onderdelen van de goedgekeurde jaarrekening, mag je ons via mail bezorgen.

De minister bevoegd voor onroerend erfgoed beoordeelt je rapportage en zal bij eventuele gebreken of onduidelijkheden vragen om een aangepaste rapportering of motiverende nota over te maken. Als een onroerenderfgoedgemeente de erkenningsvoorwaarden onvoldoende invult, kan de minister de erkenning schorsen en vervolgens eventueel intrekken.