Rapporteren over de erkenning

Een erkende onroerenderfgoedgemeente rapporteert jaarlijks op uiterlijk 30 juni in BBC over de uitvoering van haar engagementen, behalve in het jaar van de aanvraag tot erkenning zelf.

Uiterlijk op 30 juni 2020

Voor de werkingsjaren 2019 rapporteer je per beleidsprioriteit welke activiteiten en prestaties je ondernam of welke effecten je bereikte:

 • Beleidsprioriteit 1: Beleidsvisie (OEVBP02)
 • Beleidsprioriteit 2: Vrijwilligerswerking (OEVBP03)
 • Beleidsprioriteit 3: Voorbeeldfunctie (OEVBP04)
 • Beleidsprioriteit 4: Consultatienetwerk en onroerend erfgoedraad (OEVBP05)
 • Beleidsprioriteit 5: Register (OEVBP06)

Soms is het niet mogelijk om in BBC de rapportering voldoende te omschrijven. Aanvullende documenten, maar ook relevante onderdelen van de goedgekeurde jaarrekening, mag je via mail bezorgen aan het team erkennen en subsidiëren.

De minister beoordeelt deze rapportage en zal bij eventuele gebreken of onduidelijkheden de gemeente vragen om een aangepaste rapportering of motiverende nota over te maken.

Uiterlijk op 30 juni 2021

Vanaf 1 januari 2020 gelden onderstaande erkenningsvoorwaarden (enkel beleidsprioriteit 6 is nieuw). Vanaf werkingsjaar 2020 rapporteer je voor elke onderstaande beleidsprioriteit welke activiteiten en prestaties je ondernam of welke effecten je bereikte in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten over het onroerend erfgoed.

 • Beleidsprioriteit 1: Onderbouwde beleidsvisie (OEVBP 01)
 • Beleidsprioriteit 2: Ondersteunen en betrekken van erfgoedgemeenschappen (OEVBP 02)
 • Beleidsprioriteit 3: Opnemen van een voorbeeldfunctie en toepassen in eigen plannen (OEVBP 03)
 • Beleidsprioriteit 4: Uitbouw van een consultatienetwerk en erkende onroerend erfgoedraad (OEVBP 04)
 • Beleidsprioriteit 5: Register (OEVBP 05)
 • Beleidsprioriteit 6: Inventariseren en inzet van instrumenten voor duurzaam beheer en behoud (OEVBP 06)

Soms is het niet mogelijk om in BBC de rapportering voldoende te omschrijven. Aanvullende documenten, maar ook relevante onderdelen van de goedgekeurde jaarrekening, mag je via mail bezorgen aan het team erkennen en subsidiëren.

De minister beoordeelt deze rapportage en zal bij eventuele gebreken of onduidelijkheden de gemeente vragen om een aangepaste rapportering of motiverende nota over te maken.