Regelgeving

Op dit ogenblik bepalen twee decreten de manier waarop iedereen in Vlaanderen met onroerend erfgoed en varend erfgoed moet omgaan: het Onroerenderfgoeddecreet en het Varenderfgoeddecreet.

  • Huidige regelgeving: hier vind je alle regelgeving die op dit ogenblik van toepassing is
  • Regelgeving in opmaak: hier vind je informatie en ontwerpteksten van regelgeving die in voorbereiding is
  • Het internationaal kader: hier vind je onze belangrijkste internationale partners, de verschillende conventies waar Vlaanderen mee aan de uitvoering ervan werkt en de regelgeving rond Werelderfgoed.