Relance oproepen 2021

In 2021 lanceerden we 7 thema’s en dus 7 oproepen. Voor 4 thema's werkten we met relancemiddelen (Dit zijn financiële middelen uit het relanceplan van de Vlaamse Regering, dat financieel ondersteund wordt via het Herstel- en veerkrachtfaciliteitsplan van de Europese Unie:

  • Impulsdossiers met focus op economische invulling van erfgoed
  • Herbestemming en structurele nevenbestemming van kerken
  • Erfgoed en wonen
  • Erfgoed en toerisme

Iedere oproep focuste dus een ander inhoudelijk accent. Voor elke oproep was een welbepaalde doelgroep, beschikbaar budget, set van deelnemingsvoorwaarden en beoordelingscriteria en een specifieke jurysamenstelling bepaald. 

De maximale uitvoeringstermijn voor deze projecten is drie jaar (afronding uiterlijk op 31 december 2025).