Samenwerking met anderen

Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change

Op Europees vlak bestaat er een Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change (JPICH) waar België (KIK) en Vlaanderen (ons agentschap) vertegenwoordigd zijn in het bestuur.

Joint Programming is een instrument dat in 2008 ontwikkeld werd om de Europese Research Area effectiever te maken. De bedoeling is om beter gebruik te maken van de onderzoeksbudgetten in Europa en grote maatschappelijke uitdagingen voor de sector gezamenlijk aan te pakken. Dit doen we door een gedeelde visie te ontwikkelen, een gezamenlijke strategische onderzoeksagenda op te stellen en gezamenlijke onderzoeksactiviteiten te organiseren.

Meer info over de Europese onderzoeksagenda voor cultureel erfgoed en global change vind je hier.

WTA Nederland-Vlaanderen

We zetelen ook in de raad van bestuur van WTA Nederland-Vlaanderen. Dat is de Wetenschappelijk-Technische groep voor Aanbevelingen inzake bouwrenovatie en monumentenzorg die actief is in Nederland en Vlaanderen. Deze vereniging organiseert samen met haar partners studiedagen, congressen en werfbezoeken voor erfgoedprofessionals om de kwaliteit van het beheer van onroerend erfgoed te garanderen of verbeteren.

WTA Nederland-Vlaanderen geeft financiële steun voor initiatieven die haar doelstellingen ondersteunen. De oproep voor initiatieven loopt jaarlijks tot uitputting van de beschikbare middelen (6000 euro per jaar).