Sensibilisering en samenwerking

In jouw stad of gemeente is ongetwijfeld al heel wat deskundigheid aanwezig. Maak hier zeker gebruik van.

  • Je kan een onroerenderfgoedraad oprichten of de GECORO (de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) of erfgoedraad inschakelen. Betrek hen bij het onroerenderfgoedbeheer en -beleid. Trek mensen met  voldoende kennis ter zake aan en consulteer hen bij belangrijke beslissingen en dossiers.
  • Je kan samenwerken met lokale actoren zoals heemkundige kringen, erfgoedverenigingen, vrijwilligers, ...). Stimuleer kennisuitwisseling.

Positieve communicatie en publiekswerking zijn belangrijk om een draagvlak voor je onroerenderfgoedbeleid op te bouwen. Enkele voorbeelden:

  • Je zou eigenaars en beheerders kunnen ondersteunen bij de openstelling van hun erfgoed. Je kan communiceren over het opengestelde erfgoed via de toeristische diensten, gidsen ter beschikking stellen en vrijwilligers of stadswachten inschakelen voor de bewaking tijdens bezoeken. Help kerken toegankelijk te maken. Ondersteun orgel- en beiaardconcerten en bied hulp aan de vrijwillige molenaars die wind- en watermolens draaiende houden en toegankelijk maken voor bezoekers. Denk daarbij aan aangepaste communicatie naar specifieke doelgroepen zoals senioren, gezinnen met kinderen, jongeren, … Kan je verschillende sites aan elkaar linken tot een gecombineerde bezoektocht? Je kan hiervoor samenwerken met de buurgemeenten.
  • Je kan een openstellingspremie uitwerken voor eigenaars en beheerders die hun erfgoed openstellen.
  • Het is nuttig om de openstellingen in je gemeente of stad aan te melden bij Herita en de opengestelde kerken bij de Stichting Open Kerken. Organiseer deelnames aan Open Monumentendag, open kerkendagen, archeologiedagen, … Zoek naar raakvlakken tussen het onroerend erfgoed en het cultureel en immaterieel erfgoed om gezamenlijke acties op te zetten.
  • Je kan officiële beschermingsprocedures ondersteunen met een positief bericht in de lokale pers of zelfs een infoavond organiseren.
  • Het biedt een meerwaarde om actief te communiceren over lopende restauratiewerven en opgravingen. Informeer de inwoners hierover in het gemeentelijk informatieblad. Organiseer openwervendagen en maak gebruik van werfstellingen om panelen of grote zeildoeken aan te bevestigen met informatie over het betrokken monument en de lopende werken.