Snelle screening

Van juli 2021 tot eind 2022 werken we aan een snelle screening: we gaan op zoek naar die beschermingen die vandaag overduidelijk niet meer aan de hedendaagse selectiecriteria voor bescherming voldoen.

De snelle screening startte met een indeling van alle beschermde objecten, met uitzondering van de stedenbouwkundige ensembles, in thematische clusters zodat het volledige beschermde bestand overzichtelijk is en er enige typologische afweging mogelijk is. De beschermingen waarover geen enkele twijfel bestaat, vinkten we af. Zo hielden we een lijst van een kleine 600 objecten over. Deze objecten lichten onze erfgoedonderzoekers op dit ogenblik grondig door: ze bekijken de beschermings- en beheersarchieven, brengen een plaatsbezoek en gaan in overleg met de betrokken erfgoedconsulenten en de collega’s van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving. In de loop van 2022 werken we de clusters af en bezorgen we per cluster een voorstel tot opheffing van een aantal beschermingen aan de minister bevoegd voor onroerend erfgoed.