Start uitvoering visienota

Vanaf 1 januari 2023 werken we samen met de lokale besturen volgens de krijtlijnen die de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid uittekende. De noodzakelijke aanpassingen in regelgeving, processen en instrumenten worden gefaseerd doorgevoerd. Op deze webpagina houden we je binnenkort op de hoogte van de gerealiseerde aanpassingen.

Wil je graag op de hoogte blijven over deze wijzigingen, dan kan je je abonneren op onze nieuwsbrief onderaan deze pagina.