Startpunt: de visienota zelf

Op vrijdag 26 februari 2021 keurde de Vlaamse Regering de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid goed.

In deze visienota presenteert de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed zijn visie op een geoptimaliseerde samenwerking tussen Vlaanderen en de lokale besturen op het vlak van onroerend erfgoed.

De visienota vertrekt van het idee dat de zorg voor het onroerend erfgoed een gedeelde verantwoordelijkheid is voor het Vlaamse en lokale bestuursniveau. Lokale besturen - en vooral erkende onroerenderfgoedgemeenten - krijgen meer verantwoordelijkheid en ruimte om een lokaal onroerenderfgoedbeleid te ontwikkelen. De erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten zien hun ondersteunende en sensibiliserende rol bevestigd.

De visienota vormt het beginpunt van een participatief traject. De vertaling van de principes uit de visienota ging in het voorjaar van 2021 van start in nauw overleg met de lokale besturen. De SARO, VVSG en NOE gaven hun advies. Regelgevende initiatieven worden waar nodig ontwikkeld, en achterliggende processen en structuren voorbereid, zodat deze visienota geïmplementeerd is tegen de volgende beleids- en beheerscyclus in 2023.

Download hieronder de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid: