Taken en bevoegdheden

Vanaf 2026 wijzigt de regelgeving en meteen ook de voorwaarden voor een IOED.

Lees hier wat er wijzigt.

Als IOED ondersteun je de gemeenten in je werkingsgebied bij het uitwerken en uitvoeren van een gezamenlijk onroerenderfgoedbeleid.  Essentieel daarbij is dat je als IOED over een gezamenlijke beleidsvisie en een gezamenlijk plan van aanpak beschikt voor het behoud, gebruik en de herbestemming van het onroerend erfgoed in het werkingsgebied, complementair aan het Vlaams onroerenderfgoedbeleid. Daarnaast ondersteun je in je werkingsgebied de erfgoedgemeenschappen en creëer je een lokaal draagvlak. Voor een goede ondersteuning van de gemeenten, beschik je over expertise op vlak van onroerend erfgoed en bouw je een consultatienetwerk uit. 

Enkele voorbeelden: 

  • Acties rond inventarisatie opzetten of ondersteunen  
  • Lokale infovragen en pre-adviezen behandelen 
  • Adviezen geven waarin onroerend erfgoed mee wordt afgewogen 
  • Beheersplannen opstellen, begeleiden en opvolgen 
  • Gemeenten ondersteunen bij het uitwerken van beheersdossiers en opvolging van de werken 
  • Gemeenten ondersteunen bij de uitbouw van een erfgoedbeleid, bijvoorbeeld rond gemeentelijke premies of het uitwerken van RUP’s ter vrijwaring van het erfgoed 

Je kan ook een erkende onroerenderfgoedgemeente binnen je werkingsgebied ondersteunen in de uitvoering van haar taken en bevoegdheden