Taken en bevoegdheden

Een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst heeft geen wettelijk vastgelegde bevoegdheden. Je moet een beleidsplan en een jaarlijks actieplan indienen en rapporteren over de acties die kaderen binnen dit actieplan.

Taken

Toch zijn er heel wat taken die een erkende IOED op zich kan en mag nemen. Op die manier verhoog je de betrokkenheid met het werkingsgebied. Enkele voorbeelden:

  • Acties rond inventarisatie opzetten (lokaal erfgoed, landschappen, houtige elementen of bomen met erfgoedwaarde, …)
  • Beschermingsinitiatieven opstarten samen met de gemeenten
  • Behandelen van lokale infovragen
  • Adviezen geven over beschermd en niet beschermd erfgoed waarin dit onroerend erfgoed mee wordt afgewogen
  • Opstellen van beheersplannen
  • Uitbouwen van een lokaal consultatienetwerk
  • Sensibiliseringsacties organiseren

Enkel als een erkende onroerenderfgoedgemeente binnen het gebied steunt op de deskundigheid van de erkende IOED, kan de IOED de taken van de onroerenderfgoedgemeente opnemen.