Technische handleidingen

Bij het uitvoeren van je bevoegdheden en taken als lokaal bestuur komen er ook veel technische aspecten kijken, bijvoorbeeld over het gebruik van onze e-loketten. Op deze pagina verzamelen we de handleidingen die hierop ingaan.  

Voor onroerenderfgoedgemeentes

Voor IOEDs

 

Voor alle lokale besturen

Alle steden en gemeenten kunnen vanaf 2023 zelf hun inventarisgegevens van bouwkundig en landschappelijk erfgoed invoeren en bewerken in de Inventaris Onroerend Erfgoed. Zij tekenen hiervoor eerst een gebruikersovereenkomst . Op de pagina met handleidingen voor het inventariseren vinden de lokale besturen die de gebruikersovereenkomst ondertekend hebben alle noodzakelijke technische handleidingen.