Toegang voor iedereen

Onroerend Erfgoed heeft ervoor gezorgd dat deze website toegankelijk is voor alle bezoekers. De site beantwoordt aan internationale normen en voorschriften voor websites en werd getest met verschillende browsers en hulpmiddelen voor mensen met een handicap. Deze toegankelijkheid wordt bovendien gewaarborgd door het AnySurferlabel. Dat is een kwaliteitslabel voor websites die voor iedereen toegankelijk gemaakt zijn, dus ook voor bezoekers met een motorische, visuele of auditieve beperking.

Problemen melden

Onroerend Erfgoed streeft ernaar zijn website voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Heb je vragen of heb je een technisch of praktisch probleem opgemerkt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We behandelen iedere vraag met eenzelfde zorg.