Toegankelijkheid en veiligheid voor regelmatig onderhoud

Dakbedekkingsmaterialen onder de zonnepanelen zijn niet of moeilijk bereikbaar voor onderhoud of kleine herstellingen. Zorg er dus voor dat je dak in orde is en nog even meekan vooraleer je zonnepanelen legt. Combineer eventueel de plaatsing van zonnepanelen met een grondig herstel van de dakbedekking. Laat ook na plaatsing van zonnepanelen het dak nakijken op mogelijke lekken. Bij de werken kunnen leien of dakpannen sneuvelen of werden dakdoorboringen mogelijk niet waterdicht afgewerkt. Verwijder eveneens achtergebleven resten van leien, bekabeling, spanbanden… uit de goten.

De zonnepanelen mogen het nazicht van goten en dakdelen zonder zonnepanelen niet hinderen. Bij platte daken is het belangrijk dat het dak voldoende beloopbaar blijft, zodat de waterafvoeren en eventuele ankerpunten bereikbaar blijven. Bij hellende daken houd je afstand tot goten, dakvoeten en dakranden, maar ook tot frontons, koepels, dakkapellen, schoorstenen. Zorg ervoor dat de goten beloopbaar en bereikbaar blijven voor onderhoud.

Indien er op hellende daken ladderhaken en klimhaken aanwezig zijn, zorg je: 

  • dat de onderste rij bruikbaar blijft voor het veilig uitkuisen van de goten
  • dat moeilijk toegankelijke daken of hogerop gelegen dakdelen bereikbaar blijven (dakkapellen, torenspitsen …) 

Indien er (nog) geen ankerpunten, ladder- of klimhaken aanwezig zijn, zorg je dat de zonnepanelen het plaatsen hiervan niet verhindert.

Meer informatie over veiligheid en toegankelijk van daken vind je in de brochure van Monumentenwacht