Topstukken in beschermd erfgoed

Topstukken in beschermd erfgoed

Sommige topstukken genieten een dubbele bescherming: door het Topstukkendecreet én door het Onroerenderfgoeddecreet. Deze topstukken maken deel uit van het beschermde onroerend erfgoed omdat ze erfgoedelement, onroerend door bestemming of cultuurgoed zijn. 

Wil je weten of je topstuk ook beschermd is volgens het onroerenderfgoeddecreet?

Raadpleeg de Topstukkendatabank. Onder de rubriek ‘Bescherming’ kan je nagaan of jouw topstuk beschermd is door het Onroerenderfgoeddecreet. 

Gevolgen voor dubbel beschermde topstukken

Verplaatsen

Wanneer een topstuk deel uitmaakt van een beschermd onroerend goed, moet het op zijn plek blijven. De bewaarplek is immers de reden van de onroerende bescherming. Dit is belangrijk bij verkoop van het gebouw of de site en bij herbestemmingsprojecten. 

Wil je het topstuk tijdelijk verplaatsen binnen of buiten het beschermde goed, dan heb je een toelating nodig van het agentschap Onroerend Erfgoed of de erkende onroerenderfgoedgemeente en moet je de verplaatsing melden aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media via topstukken@vlaanderen.be.

Wil je het topstuk tijdelijk buiten Vlaanderen brengen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een tentoonstelling of een restauratie, dan heb je: 

  • een toelating nodig van het agentschap Onroerend Erfgoed of de erkende onroerenderfgoedgemeente.
  • een vergunning nodig van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Je kan pas een vergunning aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media vragen, wanneer het agentschap Onroerend Erfgoed of de erkende onroerenderfgoedgemeente een toelating heeft verleend.

Werken aan dubbel beschermde topstukken

Wil je werken (fysische ingrepen) uitvoeren aan het beschermde topstuk, dan heb je een vergunning nodig van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media behandelt deze aanvragen tot toelating, na advies van de Topstukkenraad. Aanvragen voor topstukken, die ook door het Onroerenderfgoeddecreet worden beschermd, overlegt de Topstukkenraad steeds met Onroerend Erfgoed.

 

Financiële ondersteuning voor dubbel beschermde topstukken

Restauratiesubsidie

Voor conservatie- en restauratiewerkzaamheden en voor noodmaatregelen aan topstukken kan je een restauratiesubsidie aanvragen bij het departement Cultuur, Jeugd en Media.

Verbetering bewaaromstandigheden

Voor ingrepen die een aantoonbaar positief effect hebben op de bewaaromstandigheden in de onmiddellijke omgeving van het topstuk kan je een subsidie aanvragen bij het departement Cultuur, Jeugd en Media. 

Onderzoek

Voor noodzakelijk historisch, archivalisch, materiaaltechnisch, stabiliteitstechnisch onderzoek, kan je een onderzoekspremie aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. 

Let op: je kan voor dubbel beschermde topstukken niet rekenen op belastingvermindering voor beheersmaatregelen en werkzaamheden. 

Lees ook onze webpagina over financiële ondersteuning voor werken aan topstukken die ook beschermd zijn door het Onroerend Erfgoeddecreet.

Goed om te weten

Cultuurgoederen en topstukken maken vaak deel uit van een waardevol interieur. Het beheer van een waardevol interieur en van cultuurgoederen en topstukken vereist specifieke kennis en specialistenwerk. Lees meer op de pagina over beheer van waardevolle interieurs en over andere partners die je hierin kunnen ondersteunen.