Twaalf mogelijke beschermingsthema's

Voor de volgende regeerperiode stelden we twaalf beschermingsthema’s voor: drie archeologische thema’s, vijf bouwkundige en vier landschappelijke. Zoals aangegeven in de Visienota lokaal onroerenderfgoedbeleid kunnen thema’s zowel een aanvulling van het beschermde bestand als een evaluatie van de bestaande beschermingen omvatten. Soms kan het zijn dat een thema aanleiding geeft tot de uitwerking van een onroerenderfgoedrichtplan.

Op de onderliggende pagina’s vind je per thema een korte omschrijving.

 1. Boerenschansen – archeologie
 2. Middeleeuwse mottes – archeologie
 3. Romeinse vici – archeologie
 4. Hoeves – bouwkundig
 5. Naoorlogs erfgoed (1945-1989) – bouwkundig
 6. Parochiekerken – bouwkundig
 7. Stadswoningen van voor 1800 – bouwkundig
 8. Stedenbouwkundige ensembles – bouwkundig
 9. Herdenkingsbomen – landschappelijk
 10. Historische kasseiwegen – landschappelijk
 11. Watermolenlandschappen – landschappelijk
 12. Welkomstbomen en andere erfbeplantingen – landschappelijk

Opgelet: niet alle thema’s zullen in de volgende regeerperiode aan bod komen. Onze beschikbare onderzoekscapaciteit bepaalt dat we volgende regeerperiode slechts één thema per discipline kunnen aanpakken