Verankeren van een erfgoedinventaris in het lokale erfgoedbeleid

Een erfgoedinventaris is pas nuttig wanneer deze uiteindelijk wordt verankerd in het lokale onroerenderfgoedbeleid. Dat kan via de beleidsinstrumenten van ruimtelijke ordening. Hoe je omgaat met dergelijke beleidsinstrumenten kan je nalezen in dit handboek:

Handboek verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid

Ook in de handleiding over het inventariseren van houtige beplantingen met erfgoedwaarde lees je 10 mogelijke pistes voor een lokaal beleid (op pagina’s 116 en 117).

Vaststelling van een lokale inventaris bouwkundig erfgoed?

Veel steden en gemeenten zien hun lokale inventaris graag verankerd in een vaststellingsbesluit van de inventaris bouwkundig erfgoed. Dat is op dit moment niet meer mogelijk. De invoer van nieuwe inventarisobjecten uit een lokale inventaris is stopgezet. Dat geldt ook voor Oost- en West-Vlaanderen: de nieuwe vaststellingsbesluiten die we voorbereiden voor die provincies nemen enkel het bouwkundig erfgoed op dat nu in de inventaris zit.

De Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid die de minister bevoegd voor onroerend erfgoed in 2021 zal voorstellen, zal bepalen hoe het vaststellen van de inventaris bouwkundig erfgoed in de toekomst verloopt. Communicatie en overleg over de nieuwe taakverdeling en de gedeelde verantwoordelijkheden volgen.