Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid

In de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid presenteert de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed zijn visie op een optimale samenwerking tussen Vlaanderen en de lokale besturen op het vlak van onroerend erfgoed. Op vrijdag 26 februari keurde de Vlaamse Regering deze visienota goed. De principes en keuzes uit dit document worden in 2021 en 2022 concreet gemaakt. Het agentschap zit daarvoor met vertegenwoordigers van de lokale besturen aan tafel. Samen streven ze ernaar de noodzakelijke aanpassingen van het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit en van alle bestaande processen op 1 januari 2023 klaar te hebben.

Lees meer over de verschillende fasen van het traject via de hieronder beschreven stappen of navigeer via het linkermenu. Je kan op deze webpagina's per fase ook de bijhorende rapporten en andere documenten raadplegen: