Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid

In de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid presenteert de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed zijn visie op een optimale samenwerking tussen Vlaanderen en de lokale besturen op het vlak van onroerend erfgoed. Op vrijdag 26 februari 2021 keurde de Vlaamse Regering deze visienota goed. De principes en keuzes uit dit document werden in 2021 en 2022 concreet gemaakt. Het agentschap zat daarvoor met vertegenwoordigers van de lokale besturen aan tafel.

Op deze pagina lees je meer over het voorbereidend traject en de verschillende fasen. De verschillende thema's uit de Visienota werden ondertussen doorvertaald naar de praktijk. Meer hierover lees je op de pagina 'Samen de praktijk uittekenen'.