Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid

In de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid presenteert de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed zijn visie op een optimale samenwerking tussen Vlaanderen en de lokale besturen op het vlak van onroerend erfgoed. Op vrijdag 26 februari 2021 keurde de Vlaamse Regering deze visienota goed. De principes en keuzes uit dit document worden in 2021 en 2022 concreet gemaakt. Het agentschap zit daarvoor met vertegenwoordigers van de lokale besturen aan tafel. Samen streven ze ernaar de noodzakelijke aanpassingen van het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit en van alle bestaande processen op 1 januari 2023 klaar te hebben.

Op deze pagina lees je meer over het voorbereidend traject en de verschillende fasen die al doorlopen zijn. Momenteel vertalen we de verschillende thema's uit de Visienota naar de praktijk. Meer hierover lees je op de pagina 'Samen de praktijk uittekenen'.