Voor beheers- of herstellingswerken tot 250.000 euro

Werken aan onroerend erfgoed

Voor (periodieke) onderhoudswerkzaamheden, beperkte beheerswerken en kleine projecten kan je een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure aanvragen. Via deze eenvoudige procedure kan maximaal 250.000 euro van de aanvaarde kostenraming in aanmerking genomen worden voor de berekening van de premie. Dit geldt zowel voor werken aan beschermd onroerend erfgoed, als voor goederen in de overgangszone bij beschermd erfgoed of in een erfgoedlandschap.

De Vlaamse overheid stimuleert en beloont goed onderhoud. Daarom kan je een aanvullende premie van 10% aanvragen als je het onroerend goed al minimaal 6 jaar goed onderhoudt. Wat is goed onderhoud? En hoe kan je dit aantonen? Dat lees je op deze pagina.

Je kan ook kiezen voor belastingvermindering. De uitgaven voor uitgevoerde restauratie- of onderhoudswerken aan beschermd onroerend erfgoed, kunnen tot een maximum van 25.000 euro in aanmerking komen voor vermindering van de personenbelasting.  

Werken aan varend erfgoed

Als je beschikt over een goedgekeurd beheersprogramma, dan kan je als eigenaar of beheerder van een beschermd vaartuig onder bepaalde voorwaarden een beheerspremie aanvragen. Eigenaars van niet-beschermd varend erfgoed dat enkel in de inventaris is opgenomen, kunnen geen premie aanvragen.