Voor buitenschrijnwerk

Buitenschrijnwerk is vaak een belangrijk architecturaal onderdeel van het gebouw. We streven naar het behoud en de herwaardering van historisch schrijnwerk.  Afhankelijk van het schrijnwerk en van de erfgoedwaarden van het gebouw zijn er verschillende mogelijkheden om de energieprestatie van het schrijnwerk te verhogen. Meer informatie over de mogelijkheden vind je in het afwegingskader over historisch schrijnwerk.

Je kan een erfgoedpremie aanvragen voor het aanpassen of vervangen van buitenschrijnwerk in beschermd onroerend erfgoed als de ingreep voldoet aan de voorwaarden uit de richtlijn over betoelaagbaarheid. In de richtlijn geven we meer uitleg in welke context premies toegekend worden en wanneer niet. Aan de richtlijn is een lijst toegevoegd van concrete werken.

Het aanpassen of vervangen van schrijnwerk doe je niet alleen om de energetische prestatie van je gebouw te verbeteren, maar ook om erfgoedwaarden te behouden en te herwaarderen. Daarom hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • We maken een onderscheid tussen de raamprofielen en het glas. Vraag je aannemer daarom om de prijs voor de profielen en het glas apart te vermelden in de offerte.
 • Werken aan de raamprofielen van bestaand historisch schrijnwerk en, als dit noodzakelijk is, vervangen van de raamprofielen naar historisch model beschouwen wij als een behouds- en herwaarderingsingreep. Voor deze werken passen we de premiepercentages toe.
 • Dubbel glas en schrijnwerk met hedendaags model beschouwen we als een energiebesparende maatregel. Wij betalen enkel de meerkosten terug  als: 
  • uit een energieaudit onroerend erfgoed blijkt dat het plaatsen van hedendaags schrijnwerk en dubbel glas een verantwoorde en passende ingreep is 
  • wij randvoorwaarden opleggen 
 

Je kan een erfgoedpremie aanvragen voor: (wanneer noodzakelijk voor het behoud en de herwaardering van de erfgoedwaarden)

Je kan geen erfgoedpremie aanvragen voor:
Volgens premiepercentage:
 • herstel van raamprofielen 
 • aanpassen van raamprofielen om dun dubbel glas of tochtstrips te kunnen plaatsen 
 • raamprofielen van achterzetraam
 • vervangen van raamprofielen naar historisch model
 
Enkel de meerkosten, mits energieaudit:
 • dubbel glas met specifieke erfgoedgerelateerde eisen
 • raamprofielen van hedendaags schrijnwerk met specifieke erfgoedgerelateerde eisen
 • schrijnwerk met hedendaags model zonder specifieke erfgoedgerelateerde eisen
 • dubbel glas zonder erfgoedgerelateerde eisen