Voor buitenschrijnwerk

Buitenschrijnwerk is vaak een belangrijk architecturaal onderdeel van het gebouw. Het aanpassen of vervangen van schrijnwerk doe je niet alleen om de energetische prestatie van je gebouw te verbeteren, maar ook om erfgoedwaarden te behouden en te herwaarderen.

Je kan een erfgoedpremie aanvragen voor het aanpassen of vervangen van buitenschrijnwerk in beschermd onroerend erfgoedAfhankelijk van de ingreep berekenen we de premie op een andere manier. We maken een onderscheid tussen het schrijnwerk zelf en de dubbele beglazing. Wij hanteren volgende uitgangspunten:

 • Als de energiebesparende maatregelen het behoud van bestaand historisch schrijnwerk en historisch glas als resultaat hebben, passen wij de premiepercentages toe. Welke werken dit kunnen zijn, lees je in het afwegingskader Historisch schrijnwerk.
 • Wanneer behoud van het historische schrijnwerk niet meer mogelijk is, kan je het vervangen door een kopie dat enkel beperkt werd aangepast in functie van het plaatsen van dubbel glas. Deze ingreep beschouwen wij als behoud en herwaardering van een bestaand erfgoedelement. Daarom passen wij voor  het schrijnwerk zelf de premiepercentages toe. Wanneer je historisch schrijnwerk kan vervangen en wat een goede kopie juist betekent, lees je in het afwegingskader Historisch schrijnwerk.
 • Dubbel glas beschouwen we als een nieuw element. Wij betalen enkel de meerkosten terug  als:
  • uit een energieaudit onroerend erfgoed blijkt dat het plaatsen van dubbel glas een verantwoorde ingreep is
  • wij randvoorwaarden opleggen voor het dubbel glas
 • Wanneer het historisch schrijnwerk niet meer aanwezig is, kan je geen kopie maken. Op basis van foto’s, bestaand historisch schrijnwerk in vergelijkbare gebouwen of algemene kennis van de architectuurgeschiedenis kan je toch naar een historisch model teruggrijpen. In dit geval beschouwen we het nieuw schrijnwerk als een nieuw element.
  Wij betalen enkel de meerkosten terug indien:
  • uit een energieaudit onroerend erfgoed blijkt dat het vervangen van het schrijnwerk door schrijnwerk met dubbel glas een verantwoorde ingreep is
  • wij specifieke randvoorwaarden opleggen voor het historisch model

Omdat we de premie voor het schrijnwerk en het glas apart berekenen, vraag je best aan je aannemer om prijs op te maken voor het schrijnwerk en het glas afzonderlijk.

De details over de mogelijkheden van financiële ondersteuning voor werken aan buitenschrijnwerk kan je hieronder nalezen:

SCHRIJNWERK erfgoedpremie energieaudit gekoppeld aan de premie? verlaging verkooprecht of schenkbelasting (enkel voor beschermde monumenten) vermindering van de personenbelasting

Behoud en herstel van historisch schrijnwerk

ja, volgens premiepercentage niet verplicht ja, enkel als de maatregel opgenomen is in een goedgekeurd beheersplan ja, zonder goedgekeurd beheersplan

Vervangen van bestaand historisch schrijnwerk door exact hetzelfde model met enkel glas (toegepast in uitzonderlijke gevallen bij schrijnwerk met zeer hoge erfgoedwaarde waarbij een exacte kopie vereist is en aanpassen van het profiel niet mogelijk of gewenst is)

ja, volgens premiepercentage niet verplicht ja, enkel als de maatregel opgenomen is in een goedgekeurd beheersplan ja, enkel als de maatregel opgenomen is in een goedgekeurd beheersplan

Energiebesparende maatregelen met behoud van het historisch schrijnwerk of vervanging door een exacte kopie met enkel glas

- met herstel van de bestaande historische luiken

ja, volgens premiepercentage niet verplicht ja, enkel als de maatregel opgenomen is in een goedgekeurd beheersplan ja, zonder goedgekeurd beheersplan

Energiebesparende maatregelen met behoud van het historisch schrijnwerk of vervanging door een exacte kopie met enkel glas

- met opnieuw aanbrengen van de historische luiken

ja, volgens premiepercentage niet verplicht ja, enkel als de maatregel opgenomen is in een goedgekeurd beheersplan ja, enkel als de maatregel opgenomen is in een goedgekeurd beheersplan

Energiebesparende maatregelen met behoud van het historisch schrijnwerk of vervanging door een exacte kopie met enkel glas

- met kierdichting

- met oplegbeglazing

- met achter- of voorzetraam (inclusief dubbel glas)

- met nieuwe luiken

ja, volgens premiepercentage niet verplicht nee nee
Vervangen van bestaand historisch schrijnwerk door hetzelfde model aangepast in functie van dubbel glas ja, volgens premiepercentage niet verplicht ja, enkel als de maatregel opgenomen is in een goedgekeurd beheersplan ja, enkel als de maatregel opgenomen is in een goedgekeurd beheersplan
Plaatsen van nieuw schrijnwerk naar historisch model ja, voor de meerkosten verplicht nee nee
Plaatsen van nieuw schrijnwerk met hedendaags model nee n.v.t. nee nee
GLAS erfgoedpremie energieaudit gekoppeld aan de premie? verlaging verkooprecht of schenkbelasting (enkel voor beschermde monumenten) vermindering van de personenbelasting
Vervangen van glas door dubbel glas met specifieke eisen ja, voor de meerkosten verplicht nee nee
Vervangen van glas door dubbel glas zonder specifieke eisen nee n.v.t. nee nee