Voor buitenschrijnwerk

Buitenschrijnwerk is vaak een belangrijk architecturaal onderdeel van het gebouw. We streven naar het behoud en de herwaardering van historisch schrijnwerk.  Afhankelijk van het schrijnwerk en van de erfgoedwaarden van het gebouw zijn er verschillende mogelijkheden om de energieprestatie van het schrijnwerk te verhogen. Meer informatie over de mogelijkheden vind je in het afwegingskader over historisch schrijnwerk.

Je kan een erfgoedpremie aanvragen voor het aanpassen of vervangen van buitenschrijnwerk in beschermd onroerend erfgoed als de ingreep voldoet aan de voorwaarden uit de richtlijn over betoelaagbaarheid. In de richtlijn geven we meer uitleg in welke context premies toegekend worden en wanneer niet. Aan de richtlijn is een lijst toegevoegd van concrete werken.