Voor dagelijks onderhoud

Regulier onderhoud van beschermd onroerend erfgoed

Je kan geen premie of andere financiële ondersteuning aanvragen voor regulier, niet-erfgoedgebonden onderhoud: dat zijn preventieve en periodieke onderhoudswerken die geen impact hebben op de erfgoedwaarden. Bijvoorbeeld het kuisen van dakgoten, boenen van houtwerk, verwijderen van duivendrek.

Regulier onderhoud dat specifiek gericht is op de erfgoedwaarden van het beschermd goed, komt enkel in aanmerking voor een financiële ondersteuning als het voorkomt op de vastgestelde lijst met forfaitaire werkzaamheden (artikel 11.2.4. 1° van het Onroerenderfgoedbesluit).

Zijn de werken opgenomen op de lijst, dan kan je een erfgoedpremie aanvragen.

De Vlaamse overheid wil goed onderhoud belonen en stimuleren. Onderhoud jij je beschermd onroerend erfgoed al minimaal 6 jaar op een goede manier? Dan heb je recht op een aanvullende premie van 10% bovenop de basis- of verhoogde erfgoedpremie voor werken aan het erfgoed. Wat is goed onderhoud? En hoe kan je dit aantonen? Dat lees je op deze pagina.

Gaan de werken iets verder dan regulier onderhoud? Voer je ook plaatselijk herstel uit? Dan kan je voor deze werken ook kiezen voor vermindering van de personenbelasting. Welke herstellingswerken komen hiervoor in aanmerking? Je vindt de volledige lijst op deze pagina.

Regulier onderhoud van beschermd varend erfgoed

Eigenaars en beheerders van beschermde vaartuigen kunnen onder bepaalde voorwaarden een premie aanvragen voor het onderhoud en het beheer van het vaartuig. Eigenaars van niet-beschermd varend erfgoed dat enkel in de inventaris is opgenomen, kunnen geen premie aanvragen.