Voor dagelijks onderhoud

Regulier onderhoud van onroerend erfgoed

Je kan geen premie of andere financiële ondersteuning aanvragen voor regulier, niet-erfgoedgebonden onderhoud: dat zijn preventieve en periodieke onderhoudswerken die geen impact hebben op de erfgoedwaarden. Bijvoorbeeld het kuisen van dakgoten, boenen van houtwerk, verwijderen van duivendrek.

Bovendien komt regulier onderhoud dat specifiek gericht is op de erfgoedwaarden van het goed enkel in aanmerking voor financiële ondersteuning als het voorkomt op de vastgestelde lijst met forfaitaire werkzaamheden.

Regulier onderhoud van varend erfgoed

Eigenaars en beheerders van beschermde vaartuigen kunnen onder bepaalde voorwaarden een premie aanvragen voor het onderhoud en het beheer van het vaartuig. Eigenaars van niet-beschermd varend erfgoed dat enkel in de inventaris is opgenomen, kunnen geen premie aanvragen.