Voor de aankoop of schenking van erfgoed

Je kan geen lening of premie aanvragen voor de aankoop van onroerend erfgoed.

Koop je een beschermd monument of verwerf je een beschermd monument via schenking? Dan kan je wel in aanmerking komen voor een verlaging van de verkooprechten of de schenkbelasting die je moet betalen. Op voorwaarde dat je dit financiële voordeel investeert in het beschermde goed.