Voor de opmaak van een beheersplan

Je kan een beheersplan (laten) opstellen voor zowel beschermd onroerend erfgoed als voor erfgoedlandschappen. Het grote voordeel is dat je geen afzonderlijke toelating meer hoeft aan te vragen voor alle werken die in het plan worden vrijgesteld. 

Voor de opmaak van het plan kan je een onderzoekspremie aanvragen.

Opgelet: De regelgeving wijzigt in 2019. De onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan verdwijnt. De Vlaamse Regering keurde de wijzigingen nog niet definitief goed maar op deze pagina vind je alvast meer informatie.