Voor een verplicht archeologisch onderzoek

Wie de bodem verstoort, betaalt de kosten voor het archeologisch onderzoek. Om deze kosten te helpen dragen, kan een occasionele bouwheer een premie aanvragen voor buitensporige directe kosten die voortvloeien uit verplichte archeologische opgravingen, ook wel de premie voor buitensporige opgravingskosten genoemd.

Professionele verkavelaars en bouwpromotoren kunnen een archeologisch solidariteitsfonds oprichten dat zijn leden een deel van de kosten vergoedt bij verplichte archeologische opgravingen.