Voor een verplicht archeologisch onderzoek

Wie de bodem verstoort, betaalt de kosten voor het archeologisch onderzoek. Om deze kosten te helpen dragen, kan een occasionele bouwheer een premie aanvragen voor buitensporige directe kosten die voortvloeien uit verplichte archeologische opgravingen, ook wel de premie voor buitensporige opgravingskosten genoemd.

Professionele verkavelaars en bouwpromotoren kunnen een archeologisch solidariteitsfonds oprichten dat zijn leden een deel van de kosten vergoedt bij verplichte archeologische opgravingen.

Wijzigingen vanaf 1 april 2019

Op 1 april 2019 veranderen er enkele zaken aan het luik archeologie in de onroerenderfgoedregelgeving, waaronder een meldingsplicht in plaats van de huidige bekrachtiging van archeologienota’s en nota’s, en de premies voor verplicht archeologisch onderzoek.

We communiceren later nog uitvoeriger over deze wijzigingen en de gevolgen voor jou als premieaanvrager.

Wat wijzigt er?

Er zal nog steeds in bepaalde gevallen een archeologienota bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning gevoegd moeten worden. Maar om de behandelingstermijn sneller te doen verlopen, worden de archeologienota’s en nota’s niet meer bekrachtigd. In de plaats daarvan komt een meldingsplicht voor de erkende archeoloog die de archeologienota of nota opmaakt en een aktename door het agentschap of de onroerenderfgoedgemeente.

De archeologienota’s en nota’s die ingediend worden voor 1 april 2019, behandelen we nog volgens de regels die gelden voor 1 april: de archeologienota of nota moet ter bekrachtiging ingediend worden. De behandelingstermijn bedraagt dan nog steeds 21 dagen. Van archeologienota’s en nota’s die na die datum worden gemeld, wordt al dan niet akte genomen binnen de 15 dagen.

Het percentage van de premie voor buitensporige kosten bij een verplichte opgraving wordt verhoogd van 40 naar 80%. Er komt bovendien een nieuwe premie voor verplicht uit te voeren archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem voor occasionele bouwheren. Deze premies gelden enkel voor verplicht archeologisch onderzoek in het kader van werken waar een omgevingsvergunning voor nodig is.