Voor een verplicht archeologisch onderzoek

Wie de bodem verstoort, betaalt de kosten voor het archeologisch onderzoek. Om deze kosten te helpen dragen, kan een occasionele bouwheer een premie aanvragen:

De premies zijn niet cumuleerbaar met een erfgoedpremie of onderzoekspremie.

 

Professionele verkavelaars en bouwpromotoren kunnen geen premie aanvragen, maar wel een archeologisch solidariteitsfonds oprichten dat zijn leden een deel van de kosten vergoedt bij verplichte archeologische opgravingen.