Voor herbestemmingswerken of nieuwbouwingrepen

Herbestemming en hergebruik van onroerend erfgoed is steeds meer aan de orde door de bevolkingsaangroei en het toenemende belang van duurzaamheid. Verstandig omgaan met de beschikbare ruimte en met bestaande materialen leidt haast vanzelf tot het hergebruiken van erfgoed.

Soms kan de originele invulling worden hersteld, in andere gevallen is een herbestemming noodzakelijk om de toekomst van het erfgoed te verzekeren. Meer dan eens resulteert dit in de noodzaak om bij de herbestemming ook een nieuwbouwtoevoeging  of uitbreiding te overwegen.

Voor werken in functie van gebruik, hergebruik of herbestemming of voor nieuwbouwingrepen of uitbreidingen aan of aanleunend aan beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen in een vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, kan je een erfgoedlening met een lage interestvoet aanvragen. De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt minimaal 20 % van de totale investering.

Zulke projecten ontstaan nooit vanzelf. Er zijn vele afwegingen te maken en vele beslissingen te nemen. Wat opgaat voor het ene monument, doet dat niet noodzakelijk voor het andere. Het voorbereidend bestemmings- of herbestemmingsonderzoek is daarom erg belangrijk. Voor de uitwerking van zo’n onderzoek voor beschermd onroerend erfgoed of een goed in een erfgoedlandschap kan je een onderzoekspremie aanvragen.