Voor ingrijpende werken

Werken aan onroerend erfgoed

Voor restauratiewerken aan beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen in een vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, kan je een erfgoedlening met een lage interestvoet aanvragen. De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt minimaal 20 % van de totale investering.

Wil je een erfgoedpremie aanvragen voor grote, uitgebreide beheers- of restauratiewerken aan beschermd onroerend erfgoed en passen de werken binnen het thema van een oproep, dan kan je deelnemen aan die oproep. Er hangt geen maximumbedrag vast aan deze erfgoedpremie via oproep

Gaat het om werken aan beschermd onroerend erfgoed of goederen in een erfgoedlandschap die je gefaseerd wilt uitvoeren en bedragen de kosten minimum 5 miljoen euro? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een meerjarenpremieovereenkomst. Je dient hiervoor een dossier in tijdens een oproep.

Werken aan varend erfgoed

Als je beschikt over een goedgekeurd beheersprogramma, dan kan je als eigenaar of beheerder van een beschermd vaartuig onder bepaalde voorwaarden een beheerspremie aanvragen. Eigenaars van niet-beschermd varend erfgoed dat enkel in de inventaris is opgenomen, kunnen geen premie aanvragen.