Voor ingrijpende werken

Werken aan onroerend erfgoed

Voor restauratiewerken aan beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen in een vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, kan je een erfgoedlening met een lage interestvoet aanvragen. De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt minimaal 20 % van de totale investering.

Voor grote, uitgebreide beheers- of restauratiewerken kan je een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure aanvragen. Er hangt geen maximumbedrag vast aan deze premie. Deze premie kan je zowel aanvragen voor werken aan beschermd onroerend erfgoed, als voor goederen in de overgangszone bij beschermd erfgoed of in een erfgoedlandschap.

Gaat het om werken aan beschermd onroerend erfgoed of goederen in een erfgoedlandschap die je gefaseerd wilt uitvoeren en bedragen de kosten minimum 5 miljoen euro? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een meerjarenpremieovereenkomst.

Werken aan varend erfgoed

Als je beschikt over een goedgekeurd beheersprogramma, dan kan je als eigenaar of beheerder van een beschermd vaartuig onder bepaalde voorwaarden een beheerspremie aanvragen. Eigenaars van niet-beschermd varend erfgoed dat enkel in de inventaris is opgenomen, kunnen geen premie aanvragen.