Voor verbetering van de energieprestatie

Voer je een energieaudit uit voor een beschermd monument, dan kan je daarvoor een onderzoekspremie aanvragen.

Voor ingrepen om de duurzaamheid en energieprestatie te verbeteren van beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen op een vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, kan je onder bepaalde voorwaarden ook een erfgoedlening met een lage interestvoet aanvragen. De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt minimaal 20 % van de totale investering.

Informatie over premies voor reguliere energiebesparende maatregelen vind je op de website van het Vlaams Energieagentschap

Je kan geen erfgoedpremie, vermindering van de personenbelasting of verlaging van het verkooprecht of de schenkbelasting aanvragen voor energiebesparende maatregelen.