Voor verbetering van de energieprestatie

Het toepassen van energiebesparende maatregelen bij onroerend erfgoed is geen evidentie en moet steeds verzoenbaar zijn met de erfgoedwaarden. Het is dus belangrijk om in geval van een beschermd onroerend goed naar oplossingen op maat te zoeken.

Met het oog op het behoud van de erfgoedwaarden moet er vaker gebruik gemaakt worden van technieken en mogelijkheden die duurder zijn (zowel naar kostprijs als in verhouding tot het rendement) dan de klassieke oplossingen.

Voor beschermd onroerend erfgoed, goederen in een overgangszone bij beschermd erfgoed of goederen in een erfgoedlandschap, kan je onder bepaalde voorwaarden een erfgoedpremie aanvragen om de meerkosten op te vangen van specifiek opgelegde technieken, materialen en toepassingen die het gevolg zijn van energiebesparende en energieopwekkende maatregelen die de erfgoedwaarden respecteren.

Om een erfgoedpremie voor zulke meerkosten aan te vragen, moeten de energiebesparende maatregelen vermeld zijn in een energieaudit. Voer je een energieaudit uit voor een beschermd monument, dan kan je daarvoor een onderzoekspremie aanvragen.

Voor ingrepen om de duurzaamheid en energieprestatie te verbeteren van beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen op een vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, kan je onder bepaalde voorwaarden ook een erfgoedlening met een lage interestvoet aanvragen. De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt minimaal 20 % van de totale investering.

Informatie over premies voor reguliere energiebesparende maatregelen vind je bij het Vlaams Energieagentschap