Voor verbetering van de energieprestatie

Het toepassen van energiebesparende maatregelen aan onroerend erfgoed moet steeds verzoenbaar zijn met de erfgoedwaarden. Het is dus belangrijk om naar oplossingen op maat te zoeken.

Voor beschermd onroerend erfgoed, goederen in een overgangszone bij beschermd erfgoed of goederen in een erfgoedlandschap kan je voor energiebesparende maatregelen vermeld in een energieaudit onroerend erfgoed een erfgoedpremie aanvragen, als je:

  • de bestaande erfgoedkenmerken en elementen beperkt aanpast. Op deze wijze blijft het erfgoedkenmerk of -element bewaard en verbeter je de energieprestatie van het gebouw. In dit geval passen wij de premiepercentages toe.
    bijvoorbeeld verhogen van het aandak bij plaatsing van dakisolatie
  • nieuwe isolerende elementen toevoegt. Omwille van het behoud van bestaande erfgoedkenmerken en elementen leggen we randvoorwaarden op die een duurdere uitvoering als gevolg hebben. In dit geval toon je aan wat de meerkosten zijn. Indien wij deze meerkosten aanvaarden, betalen wij deze terug.
    bijvoorbeeld het plaatsen van dun dubbel glas

Wil je financiële ondersteuning aanvragen voor werken aan het buitenschrijnwerk? Dan vind je alle informatie hierover op deze webpagina.

Voer je een energieaudit uit voor een beschermd monument, dan kan je daarvoor een onderzoekspremie aanvragen.

Voor ingrepen om de duurzaamheid en energieprestatie te verbeteren van beschermd onroerend erfgoed of gebouwen opgenomen op een vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, kan je onder bepaalde voorwaarden ook een erfgoedlening met een lage interestvoet aanvragen. De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt minimaal 20 % van de totale investering.

Informatie over premies voor reguliere energiebesparende maatregelen vind je op de website van het Vlaams Energieagentschap

Je kan geen vermindering van de personenbelasting of verlaging van het verkooprecht of de schenkbelasting aanvragen voor energiebesparende maatregelen.