Voor verbetering van de openstelling

Is je beschermde erfgoedsite of beschermd vaartuig erkend als open erfgoed, dan kan je:

  • een verhoogde erfgoedpremie van 60% aanvragen voor beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en –elementen van het beschermd goed. Voor beschermd varend erfgoed gaat het om een verhoogde beheerspremie van 80%.
  • een bijkomende premie van 20% aanvragen voor ontsluitingswerken gericht op een verbeterde inhoudelijke of fysieke ontsluiting van het beschermd goed.

Meer informatie over open erfgoed en hoe je een erkenning kan aanvragen, vind je op deze pagina.