Voor werken aan buitenschrijnwerk

Buitenschrijnwerk is een belangrijk architecturaal onderdeel van en gebouw. Daarom streven we zo veel mogelijk naar behoud en herwaardering van historisch schrijnwerk. Voor deze werken kan je financiële ondersteuning krijgen. 

Het type schrijnwerk en de erfgoedwaarden van het gebouw bepalen wat er mogelijk is om de energieprestatie van het schrijnwerk te verhogen. Meer informatie vind je in het afwegingskader over historisch schrijnwerk.

Voor energiebesparende maatregelen aan beschermde monumenten die er tevens voor zorgen dat het historische schrijnwerk behouden blijft, kan je financiële ondersteuning krijgen.

De volgende werken komen in aanmerking voor een erfgoedpremie:

  • herstel van historische raamprofielen en oorspronkelijk glas
  • het aanpassen van historische raamprofielen om dun dubbel glas of tochtstrips te kunnen plaatsen
  • het plaatsen van een achterzetraam (inclusief glas)
  • het vervangen van raamprofielen naar historisch model
  • het plaatsen van dubbel glas met specifieke erfgoedgerelateerde eisen

Heb je een beheersplan voor je beschermd pand en staan deze werken hierin opgesomd? Dan kan je ook opteren voor fiscale voordelen in plaats van een erfgoedpremie, zoals de verlaging van verkooprecht of schenkbelasting en de vermindering van de personenbelasting. Enkel voor herstellingswerken aan schrijnwerk kan je zonder beheersplan beroep doen op de vermindering van de personenbelasting.