Voor werken aan cultuurgoederen

Wil je werken uitvoeren aan cultuurgoederen in een beschermd monument? Of andere diensten laten uitvoeren in functie van het behoud en de herwaardering van deze cultuurgoederen?

Je kan een onderzoekspremie aanvragen of beroep doen op een erfgoedlening, zonder bijkomende voorwaarden.

Zijn de cultuurgoederen uitdrukkelijk opgenomen in het beschermingsbesluit van het monument, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een erfgoedpremie aanvragen. Is dat niet het geval, dan zal je eerst een beheersplan moeten opmaken waarin deze cultuurgoederen zijn opgenomen.

Heb je een beheersplan, dan kan je ook opteren voor fiscale voordelen, zoals de verlaging van verkooprecht of schenkbelasting en de vermindering van de personenbelasting.