Voor werken aan cultuurgoederen en topstukken in een beschermde site

Cultuurgoederen in een beschermd monument

Wil je werken uitvoeren aan cultuurgoederen in een beschermd monument? Of andere diensten laten uitvoeren in functie van het behoud en de herwaardering van deze cultuurgoederen?

Je kan een onderzoekspremie aanvragen of beroep doen op een erfgoedlening, zonder bijkomende voorwaarden.

Zijn de cultuurgoederen uitdrukkelijk opgenomen in het beschermingsbesluit van het monument, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een erfgoedpremie aanvragen. Is dat niet het geval, dan zal je eerst een beheersplan moeten opmaken waarin deze cultuurgoederen zijn opgenomen.

Heb je een beheersplan, dan kan je ook opteren voor fiscale voordelen, zoals de verlaging van verkooprecht of schenkbelasting en de vermindering van de personenbelasting.

Topstukken in een beschermde site

Sommige topstukken die opgenomen werden in de Topstukkenlijst bevinden zich in een site beschermd door het Onroerend Erfgoeddecreet. Indien het topstuk integrerend deel uit maakt en bijdraagt tot de erfgoedwaarde van het onroerend goed, is het topstuk ook mee beschermd. De rechtsgevolgen van het Onroerenderfgoeddecreet zijn dan ook van toepassing op het topstuk. Meer informatie vind je op deze pagina.

Wil je weten of je topstuk ook beschermd is volgens het onroerenderfgoeddecreet en dus een dubbele bescherming geniet?  Neem dan een kijkje in de Topstukkendatabank.

Wil je werken uitvoeren aan een topstuk dat ook beschermd is door het Onroerend Erfgoeddecreet? Of andere diensten laten uitvoeren in functie van het behoud en de herwaardering van het topstuk?

  • Je kan een onderzoekspremie aanvragen of beroep doen op een erfgoedlening, zonder bijkomende voorwaarden.
  • Je kan een erfgoedpremie aanvragen. In volgende gevallen heb je een beheersplan nodig:
    • Het topstuk maakt deel uit van een dorps- of stadsgezicht, een cultuurhistorisch landschap, een archeologische site of UNESCO-werelderfgoed;
    • Het topstuk is ook een cultuurgoed[DI6]  volgens het Onroerenderfgoeddecreet, maar is niet uitdrukkelijk opgenomen in het beschermingsbesluit;
    • Naast de werken aan het topstuk voer je nog andere gespecialiseerde werken uit.

Ben je niet zeker of je een beheersplan nodig hebt? Neem dan contact op met  de erfgoedconsulent uit jouw regio.

Heb je een beheersplan, dan kan je ook opteren voor fiscale voordelen, zoals de verlaging van verkooprecht of schenkbelasting en de vermindering van de personenbelasting.

Bijkomend kan je bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media terecht voor een subsidie ter verbetering van de bewaaromstandigheden van het topstuk dat opgenomen werd in de Topstukkenlijst. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor kleine ingrepen die een aantoonbaar positief effect hebben op het behoud en beheer van een topstuk.

Kloosters, abdijen of gebedshuizen, religieuze organisaties en organisaties die erkend zijn door het Cultureelerfgoeddecreet, maar geen werkingssubsidies op basis van dit decreet ontvangen, komen in aanmerking voor een dergelijke subsidie. Meer informatie vind je via de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Goed om te weten

Cultuurgoederen en topstukken maken vaak deel uit van een waardevol interieur. Het beheer van een waardevol interieur en van cultuurgoederen en topstukken vereist specifieke kennis en specialistenwerk. Lees meer op de pagina over beheer van waardevolle interieurs en over andere partners die je hierin kunnen ondersteunen.