Voor werken aan cultuurgoederen en topstukken in een beschermde site

Cultuurgoederen in een beschermd monument

Wil je werken uitvoeren aan cultuurgoederen in een beschermd monument? Of andere diensten laten uitvoeren in functie van het behoud en de herwaardering van deze cultuurgoederen?

Je kan een onderzoekspremie aanvragen of beroep doen op een erfgoedlening, zonder bijkomende voorwaarden.

Zijn de cultuurgoederen uitdrukkelijk opgenomen in het beschermingsbesluit van het monument, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een erfgoedpremie aanvragen. Is dat niet het geval, dan zal je eerst een beheersplan moeten opmaken waarin deze cultuurgoederen zijn opgenomen.

Heb je een beheersplan, dan kan je ook opteren voor fiscale voordelen, zoals de verlaging van verkooprecht of schenkbelasting en de vermindering van de personenbelasting.

Let op: Voor cultuurgoederen die zijn beschermd als topstuk, gelden andere regels. 

Topstukken in beschermd erfgoed

Sommige topstukken genieten een dubbele bescherming: door het Topstukkendecreet én door het Onroerenderfgoeddecreet. Deze topstukken maken deel uit van het beschermde onroerend erfgoed omdat ze erfgoedelement, onroerend door bestemming of cultuurgoed zijn. 

Wil je weten of je topstuk ook beschermd is volgens het onroerenderfgoeddecreet en dus een dubbele bescherming geniet? Raadpleeg de Topstukkendatabank. Onder de rubriek ‘Bescherming’ kan je nagaan of jouw topstuk beschermd is door het Onroerenderfgoeddecreet. 

Voor dubbel beschermde topstukken gelden bijzondere rechtsgevolgen. Meer informatie hierover vind je op deze pagina

Wil je werken uitvoeren aan een topstuk dat ook beschermd is door het Onroerend Erfgoeddecreet? Of andere diensten laten uitvoeren in functie van het behoud en de herwaardering van het topstuk? Dan kan je voor financiële ondersteuning in de eerste plaats terecht bij het departement Cultuur, Jeugd en Media:

  • Voor conservatie- en restauratiewerkzaamheden en voor noodmaatregelen aan topstukken kan je een restauratiesubsidie aanvragen;
  • Voor ingrepen die een aantoonbaar positief effect hebben op de bewaaromstandigheden in de onmiddellijke omgeving van het topstuk kan je een subsidie aanvragen. Kloosters, abdijen of gebedshuizen, religieuze organisaties en organisaties die erkend zijn door het Cultureelerfgoeddecreet, maar geen werkingssubsidies op basis van dit decreet ontvangen, komen in aanmerking voor een dergelijke subsidie. Meer informatie vind je via de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Bij het agentschap kan je nog terecht voor een onderzoekspremie of beroep doen op een erfgoedlening, zonder bijkomende voorwaarden.

Let op: Je kan voor dubbel beschermde topstukken niet rekenen op belastingvermindering voor beheersmaatregelen en werkzaamheden. 

Goed om te weten

Cultuurgoederen en topstukken maken vaak deel uit van een waardevol interieur. Het beheer van een waardevol interieur en van cultuurgoederen en topstukken vereist specifieke kennis en specialistenwerk. Lees meer op de pagina over beheer van waardevolle interieurs en over andere partners die je hierin kunnen ondersteunen.