Voorbeeldformuleringen

Volgende voorbeeldformuleringen kan je overnemen in de vergunning:

“De maatregelen in de archeologienota met referentienummer [X] moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.”

 

Bij afwijkende werken:

“Aangezien de ingreep in de bodem van de vergunde werken afwijkt van de ingreep in de bodem van de werken die omschreven zijn in de archeologienota met referentienummer [X], moet voor de aanvang van de werken een nota bekomen worden. De maatregelen in de nota moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma in die nota waarvan akte werd genomen, de voorwaarden bij de aktename, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.”