Voorbeeldfunctie

Een goed lokaal erfgoedbeleid betekent dat je als lokale overheid zelf het goede voorbeeld geeft en het erfgoed waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, goed beheert. Enkele suggesties:

  • Je kan evalueren of het eigen erfgoed zinvol en nuttig in gebruik is.
  • Je kan ernaar streven om het eigen patrimonium integraal toegankelijk te maken, zonder dit te overbelasten. Vraag eventueel advies aan het Vlaams toegankelijkheidsagentschap (Inter)
  • Het biedt een meerwaarde om het eigen erfgoed zo energiezuinig mogelijk te maken. Je kan een specifieke erfgoedenergieaudit laten uitvoeren en de aanbevelingen uitvoeren.
  • Hou in de gaten of de nodige onderhoudswerken tijdig uitgevoerd worden.
  • Het biedt een meerwaarde om aan te sluiten bij Monumentenwacht Vlaanderen en regelmatig bouwkundige inspecties te laten uitvoeren. Monumentenwacht kan ook meerjarenkostprijsindicaties voor je opstellen. Heb je archeologisch erfgoed in beheer, dan kan je ook archeologische inspecties laten uitvoeren door Monumentenwacht.
  • Plan je werken, zorg dan waar nodig voor archeologisch vooronderzoek.
  • Je zou beheersplannen kunnen opstellen voor het erfgoed in eigen beheer.