Wanneer heb je een beheersplan nodig?

Een erfgoedpremie

Wil je in aanmerking komen voor een erfgoedpremie? Dan moet je in sommige gevallen de werken waarvoor je een premie aanvraagt, vermelden in een goedgekeurd beheersplan. In onderstaande tabel lees je in welke gevallen een beheersplan nodig is.

Je wil een erfgoedpremie aanvragen voor werken aan: Is een beheersplan nodig?
een beschermd cultuurhistorisch landschap, een archeologische site, een stads- of dorpsgezicht of een erfgoedlandschap ja
een beschermd monument

niet noodzakelijk, ook niet als het monument een deel is van een cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht, archeologische site of een erfgoedlandschap, behalve in geval van A of B (lees verder onder de tabel). Als je een beheersplan opmaakt voor een cultuurhistorisch landschap, een stads- of dorpsgezicht, een archeologische site of een erfgoedlandschap en er ligt een monument in, dan neem je dit monument wel mee in het beheersplan (minimaal exterieur).

een UNESCO-werelderfgoed een beheersplan is verplicht vanaf 1 januari 2022
een beschermde molen (als de molen maalvaardig is én voor het publiek ontsloten) niet noodzakelijk, behalve in geval van A of B
een beschermd onderwijsgebouw niet noodzakelijk, behalve in geval van A of B
een beschermd goed in eigendom van een lokale overheid

niet noodzakelijk, behalve als het gaat om een cultuurhistorisch landschap, een archeologische site, een stads- of dorpsgezicht of een erfgoedlandschap. En in geval van A of B. 

een beschermd eredienstgebouw niet noodzakelijk, behalve in geval van A of B. Een kerkenbeleidsplan is wel nog noodzakelijk.

A: Wanneer je twee of meer gespecialiseerde werken plant.

B: Wanneer het beheersplan bedoeld is om aanspraak te maken op:

Een andere vorm van financiële ondersteuning

Je hebt een beheersplan nodig als je één van deze vormen van financiële ondersteuning wilt aanvragen: