Wanneer heb je een beheersplan nodig?

Wil je in aanmerking komen voor een erfgoedpremie? Dan moet je in sommige gevallen de werken of diensten waarvoor je een premie aanvraagt, vermelden in een goedgekeurd beheersplan. In onderstaande tabellen lees je in welke gevallen een beheersplan nodig is.

A. Het beheersplan gaat over: Een beheersplan nodig?
beschermd monument (M)

niet noodzakelijk, ook niet als M een deel is van CL, SG/DG, AS en/of EL., tenzij * of in geval van B. Als je een beheersplan opmaakt voor CL, SG/DG, AS of EL en er ligt een M in, dan neem je dit M mee in het beheersplan (minimaal exterieur).

beschermd cultuurhistorisch landschap (CL), archeologische site (AS), stads- of dorpsgezicht (SG/DG), erfgoedlandschap (EL) ja
UNESCO-werelderfgoed ja, noodzakelijk vanaf 1 januari 2022
molens (als M maalvaardig is én voor het publiek ontsloten) niet noodzakelijk, tenzij * of in geval van B
onderwijsgebouwen niet noodzakelijk, tenzij * of in geval van B
goederen in eigendom van lokale overheid

niet noodzakelijk, tenzij geen M, maar wel CL, AS, SG/DG of EL. Of * of in geval van B

eredienstgebouwen niet noodzakelijk, tenzij * of in geval van B (een kerkenbeleidsplan is wel nog noodzakelijk)
* twee of meer gespecialiseerde werkzaamheden ja

 

B. Het beheersplan dient om aanspraak te maken op: Een beheersplan nodig?
ZEN-erfgoed ja
open erfgoed

ja (een beheersplan is niet noodzakelijk voor de erkenning, maar wel als je aanspraak wil maken op een premie)

cultuurgoederen (als ze niet uitdrukkelijk vermeld zijn in het beschermingsbesluit)

ja

meerjarenpremieovereenkomst

ja

vermindering verkooprecht of schenkbelasting

ja

 

Wil je een vermindering van de personenbelasting aanvragen voor uitgaven voor beheersmaatregelen, werken of diensten die niet opgenomen zijn in de lijst van vastgestelde werken, dan moeten deze laatsten vermeld zijn in een goedgekeurd en geldig beheersplan.