Werken aan beschermd erfgoed opvolgen

Voorbereiding van de werken

Bereid je een dossier voor om een vergunning of toelating aan te vragen voor werken aan beschermd erfgoed, raden we je aan om met de erfgoedconsulent in vooroverleg te gaan om de geplande werken te bespreken. Zo kan je je aanvraag optimaal voorbereiden. De consulent zal je ook informatie geven over een goede en volledige dossiersamenstelling

Voor meer informatie over toelatingsplichtige werken aan beschermd erfgoed en het aanvragen van een toelating of vergunning, verwijzen we naar de informatie hierover voor eigenaars en beheerders op deze website. Over de verschillende vormen van financiële ondersteuning, de procedure bij een premie en de aanvraagformulieren, kan je terecht op de volgende webpagina's.