Werken aan beschermd varend erfgoed

Als eigenaar of beheerder houd je het beschermde vaartuig in een goede staat door de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken uit te voeren. De lijst van voorschriften voor instandhouding en onderhoud kan je nalezen in artikel 8 van het Varenderfgoedbesluit. Je kan best vooraf advies inwinnen bij een consulent van het agentschap over het onderhoud, de restauratie en het gebruik van het varend erfgoed.

Meldingen

Bepaalde werken of activiteiten aan of in een beschermd vaartuig meld je aan het agentschap. De lijst van handelingen die je schriftelijk aan het agentschap moet melden via het onderstaande formulier, kan je nalezen in artikel 9 van het Varenderfgoedbesluit.

Het agentschap gaat na of de gemelde handelingen de erfgoedwaarden niet aantasten en of de werken of activiteiten in overeenstemming zijn met de beheersdoelstellingen uit het beschermingsbesluit. We raden je sterk aan om altijd op voorhand het advies in te winnen van de erfgoedconsulent.

Wil je bij het agentschap een premie of andere financiële ondersteuning aanvragen voor de geplande werken? Bekijk de mogelijkheden en voorwaarden.

Als eigenaar van een beschermd vaartuig laat je het agentschap ook weten als de vaste ligplaats van het beschermd vaartuig wijzigt. Dit kan een uitvalsbasis op het water zijn of een bergplaats op het droge. Je vult hiervoor het onderstaande formulier in. Het agentschap houdt een register van vaste ligplaatsen bij.

Toelatingen

Het beleid voor het varend erfgoed is er op gericht om schepen te laten varen, ook over de grenzen heen. Anderzijds willen we de vaartuigen beschikbaar houden voor de Vlaamse Gemeenschap en dus in de mate van het mogelijke proberen te vermijden dat ze voorgoed verdwijnen of vertrekken.

Daarom vraag je als eigenaar een toelating aan het agentschap als je het vaartuig voor een periode langer dan negen maanden buiten Vlaanderen brengt. Je gebruikt hiervoor het onderstaande formulier. Het agentschap neemt binnen de dertig dagen een beslissing over de aanvraag. Wanneer je het beschermd vaartuig definitief buiten Vlaanderen wilt brengen, dan kan de Vlaamse overheid hierover in overleg gaan.

Beheersprogramma

Een beheersprogramma bevat een visie op het beheer van het beschermd varend erfgoed voor een periode van tien jaar. Het is een document waarin je onder meer aangeeft welke werkzaamheden nodig zijn en wanneer die uitgevoerd zullen worden. Zo kom je minder snel voor verrassingen te staan. Een bijkomend voordeel van een beheersprogramma is dat je, na goedkeuring door het agentschap, de opgesomde werken niet meer afzonderlijk hoeft te melden.

Een goedgekeurd beheersprogramma is een vereiste voor het verkrijgen van een beheerspremie. Je hebt een goedgekeurd beheersprogramma nodig om het label van opengesteld varend erfgoed aan te vragen.

Meer informatie over de procedure om een beheersprogramma op te maken en te laten goedkeuren, vind je op deze pagina.

Monumentenwacht en varend erfgoed

Sinds 2008 biedt Monumentenwacht Vlaanderen ook hulp bij het behoud en het beheer van varend erfgoed. Wil je weten welke dienstverlening ze aanbieden, neem dan zeker eens een kijkje op de website van Monumentenwacht.

Informatiebrochure voor eigenaars

Lees meer over de regelgeving voor varend erfgoed, de verschillende meldigingen, toelatingen en premies in de folder voor eigenaars en beheerders van beschermd varend erfgoed in Vlaanderen.