Werken aan cultuurgoederen in een beschermd monument

Roerende goederen die zich in een beschermd monument bevinden, kunnen deel uitmaken van de bescherming. Zij worden in de regelgeving cultuurgoederen genoemd.

Het al dan niet mee beschermd zijn van roerende goederen is echter niet altijd even eenduidig af te lezen uit het beschermingsbesluit. Met de richtlijn 'Cultuurgoederen in monumenten', het bijhorende stroomschema en de invulfiche kan je zelf achterhalen of een roerend goed wel of niet deel uitmaakt van een bescherming. Bespreek dit zeker ook eens met de erfgoedconsulent uit jouw regio, voor je werken plant of een premie aanvraagt. 

Wil je toelatingsplichtige werken (artikel 6.2.8 van het Onroerenderfgoedbesluit) laten uitvoeren aan deze cultuurgoederen, dan volg je dezelfde procedures als voor andere toelatingsplichtige werken aan je beschermd monument.

Onder bepaalde voorwaarden kan je financiële ondersteuning aanvragen voor werken aan die cultuurgoederen.