Werken aan erfgoedlandschappen

 

De rechtsgevolgen van erfgoedlandschappen voor administratieve overheden zijn zorg- en motiveringsplicht en adviesplicht. Administraties moeten in alle beslissingen over werken, plannen of verordeningen in een erfgoedlandschap de aantasting van de erfgoedwaarden voorkomen of beperken door schadebeperkende maatregelen te nemen. Als vergunninggevende overheid moeten ze een erfgoedadvies vragen aan Onroerend Erfgoed in specifieke gevallen.