Werken die in aanmerking komen voor vermindering van de personenbelasting

Op deze pagina vind je alle werken terug die door de minister zijn vastgesteld in een ministerieel besluit en dus in aanmerking komen voor een vermindering van de personenbelasting.

Bouwkundig erfgoed

Exterieur:

Gevels en muren

 • plaatselijk herstellen van metselwerk
 • plaatselijk herstellen van voegwerk 
 • plaatselijke betonherstelling
 • plaatselijk herstellen van leem- en vitswerk
 • plaatselijk herstellen van houten gevelbekleding
 • plaatselijk herstellen van gevelpleisterwerk 
 • herstellen (bijwerken en vernieuwen) van verf- en kaleilagen op (bepleisterde) gevels en muren 
 • schilderen van muurankers en ander ijzerwerk

Daken

 • plaatselijk herstellen van daken met pannen, leien, zink en platte daken
 • bijstoppen, ontmossen en ontalgen van daken in riet
 • herstellen of vervangen van hemelwaterafvoer (zink, koper, gietijzer)
 • herstellen en schilderen van dakschrijnwerk (bakgoten, kroonlijsten en dakkapellen)

Schrijnwerk 

 • plaatselijk herstellen en schilderen van ramen, raamkozijnen, vensterluiken, deuren, poorten, hekwerk, trappen, balustrades en leuningen met erfgoedwaarde
 • herstellen of vervangen van beschadigde of gebroken beglazing

Bijkomend voor beschermde monumenten:

Interieur

 • vloeren: plaatselijk herstellen van planken vloeren en parketten en andere vloeren met erfgoedwaarde (bijvoorbeeld vloeren uit natuursteen, gebakken kleitegels, cementtegels, terrazzo)
 • muren: plaatselijk herstel metselwerk, plaatselijk herstel pleisterwerk en lijstwerk 
 • plafonds: plaatselijk herstel pleisterwerk en lijstwerk
 • schrijnwerk: plaatselijk herstel van deuren en deuromlijstingen, lambriseringen, trappen, …
 • curatieve oppervlaktebehandeling van historische constructies tegen houtborende insecten
 • plaatselijk herstel van de historische dakconstructie

Molens

 • kleine herstellingen en regelen van het gaande werk: dit omvat alle onderdelen die in beweging worden gezet door de wieken of door het waterrad en dienen voor het malen. Kleine herstellingen en regelen van de bijbehorende machines, werktuigen en hun toebehoren
 • kleine herstellingen en regelen van het staande werk: dit is de structuur inclusief de balkenlaag en de plankenvloer. Bij een watermolen ook kleine herstellingen aan de sluis, het brugje, de kaaimuren 

Industrieel erfgoed

 • onderhouden en uitvoeren van kleine herstellingen of regelen van machines, werktuigen, toestellen en hun toebehoren

Landschappelijk erfgoed

 • aanplanten van houtige begroeiing: planten van streekeigen haag- of bosplantsoen, hoogstammige bomen, hoogstamfruitbomen of knotbomen (inclusief plaatsen van boompalen) 
 • bescherming van de boomspiegel: plaatsen van boomkorf of boomrooster, plaatsen van veebescherming
 • snoeien, knotten en scheren van bomen (uitgezonderd veteraan- en monumentale bomen), hagen, heggen, houtkanten en kappen van hakhout 
 • extensief beheer van soortenrijke akkervegetaties
 • maaien van grasland, ruigte, moeras, rietland, wegberm en heide
 • ruimen van poelen, vijvers, spaarvijvers, grachten, sloten en waterlopen 

Wat verstaan we onder herstellen? Dit zijn werken die het uitzicht niet wijzigen en, bij molens en industrieel erfgoed, ook de werking niet wijzigen. De werken moeten uitgevoerd worden in hetzelfde materiaal en met dezelfde techniek en vorm.

Wat betekent plaatselijk herstel? Plaatselijk herstel is het lokaal herstellen van schade of verwering waarbij de herstelling aansluit op het omliggend aanwezige materiaal. Als blijkt uit het schadepatroon dat de te herstellen materialen zelf de oorzaak zijn van de schade (bijvoorbeeld in het verleden aangebrachte cementvoegen of niet-compatibele afwerkingslagen), is het niet de bedoeling om die opnieuw aan te brengen. Je voert de herstelling dan uit met de correcte historische of compatibele materialen.