Wetenschappelijke integriteit

Als Vlaamse Wetenschappelijke Instelling streeft het agentschap naar integer onderzoek en stimuleert het verantwoordelijk gedrag van haar onderzoekers. Correcte onderzoekspraktijken moeten garanderen dat het onderzoek betrouwbare kennis oplevert en op een verifieerbare manier gebeurt.

We onderschrijven hierbij de principes van wetenschappelijk integer gedrag zoals voorgeschreven in:

Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft een eigen Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (CWI) en werkt nauw samen met de CWI’s van de andere Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen. Verder erkennen we de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) en nemen we actief deel aan de VCWI-ontmoetingsdagen waar de Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen inzichten en goede praktijken uitwisselen. De CWI stimuleert en bewaakt het correct toepassen van de regels voor wetenschappelijke integriteit en zorgt dat onderzoekers op de hoogte zijn van (het belang van) wetenschappelijke integriteit, van het bestaan van codes en commissies en van procedures bij vermeende inbreuken.

Vermeende inbreuken tegen of vragen over wetenschappelijke integriteit kan je melden bij de voorzitter van de CWI, Marc De Bie. Voor een eventueel tweede advies kunnen betrokkenen beroep doen op de VCWI. Het agentschap Onroerend Erfgoed verbindt zich ertoe rekening te houden met de adviezen van de VCWI.

Vragen over wetenschappelijke integriteit?

Contacteer de voorzitter van onze CWI: Marc De Bie.