Wetenschappelijke inventarissen

Om erfgoed doordacht te beschermen en goed te beheren, is een goede voorbereiding alles. En die voorbereiding start bij het inventariseren, waarderen en selecteren van waardevolle objecten. Om tot een goed onderbouwde keuze te komen, wordt elk object wetenschappelijk onderzocht en getoetst aan objectieve criteria. Dit werk doet het agentschap samen met de lokale besturen die verantwoordelijk zijn voor het inventariseren van bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Het agentschap inventariseert zelf landschappelijke gehelen en archeologisch erfgoed. Al deze informatie komt als erfgoedobjecten samen in de wetenschappelijke inventaris. Wil je hier meer over lezen, neem hier dan een kijkje. 

Je kan de Inventaris van het Onroerend Erfgoed online doorzoeken. De open data die we hier ter beschikking stellen, zijn niet alleen nuttig voor beleidsmakers, ambtenaren, planologen en onderzoekers. Ze bevatten ook een schat aan informatie over ons erfgoed voor leerkrachten, heemkundigen, eigenaars of bewoners. Op het Geoportaal bieden we deze informatie aan op kaart.