Wetenschappelijke inventarissen

Om erfgoed doordacht te beschermen en goed te beheren, is een goede voorbereiding alles. En die voorbereiding start bij het inventariseren, waarderen en selecteren van waardevolle objecten. Om tot een goed onderbouwde keuze te komen, wordt elk object wetenschappelijk onderzocht en getoetst aan objectieve criteria. We beschikken over de volgende wetenschappelijke inventarissen:

  • Inventaris van het bouwkundig erfgoed
  • Landschapsatlas
  • Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
  • Inventaris van historische tuinen en parken
  • Centrale archeologische inventaris
  • Inventaris van de archeologische zones
  • Inventaris van het varend erfgoed
  • Kaart van gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt

De meeste van deze inventarissen kan je doorzoeken via de Inventaris van het Onroerend Erfgoed. De open data die we hier ter beschikking stellen, zijn niet alleen nuttig voor traditionele gebruikers zoals beleidsmakers, ambtenaren, planologen en onderzoekers. Ze bevatten ook een schat aan informatie over ons erfgoed voor leerkrachten, heemkundigen, eigenaars of bewoners. Op het Geoportaal bieden we deze informatie aan op kaart.