Wij willen samenwerken rond archeologische toevalsvondsten

Een toevalsvondst is een archeologische vondst die toevallig aan het licht komt, dus niet tijdens een archeologisch onderzoek of door het zoeken met een metaaldetector. Zulke voorwerpen en hun context kunnen door onderzoek kennis opleveren over het verleden van de mens en zijn omgeving. Men is wettelijk verplicht zulke archeologische toevalsvondsten te melden. 

Hoe verloopt een melding? 

Wie een vondst doet, is verplicht om de vondst binnen de drie dagen te melden aan het agentschap. De vinder, zakelijkrechthouder en gebruiker beschermen de vondst en haar vindplaats tot tien dagen na het vinden. Wij komen zo snel mogelijk ter plaatse om de vondst te onderzoeken. Op basis van dat onderzoek kan de termijn van tien dagen verlengd of ingekort worden.

De Vlaamse overheid draagt de kosten voor het onderzoek na een toevalsvondst. 

Wat kan je als lokaal bestuur doen? 

Vanaf 1 januari 2026 kan je als lokaal bestuur met ons samenwerken rond de archeologische toevalsvondsten.  

Vlaanderen behoudt de decretale opdracht en bevoegdheid om onderzoek na toevalsvondsten uit te voeren. Lokale besturen en erkende onroerenderfgoedgemeenten die dat willen, kunnen een samenwerking aangaan met het agentschap.   

  • De lokale besturen krijgen de kans hun lokale expertise en (technische en logistieke) ondersteuning/capaciteit in te zetten ter ondersteuning van het agentschap.  
  • Het agentschap staat in voor de coördinatie en administratie van toevalsvondsten. De uitvoering ervan gebeurt onder de erkenning als archeoloog van het agentschap.

De samenwerking tussen lokaal bestuur en agentschap wordt verankerd in een samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst

Een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale besturen en van het agentschap Onroerend Erfgoed stelde een samenwerkingsovereenkomst op voor archeologische toevalsvondsten. Je kan zowel de Word- als PDF-versie hieronder downloaden.

Geïnteresseerd? Vanaf 2025 is het mogelijk een samenwerkingsovereenkomst met ons af te sluiten, die het jaar daarop in werking kan treden.