De Visienota Lokaal Onroerend Erfgoedbeleid is een beleidsproject dat de samenwerking tussen Vlaanderen en de lokale besturen op het vlak van onroerend erfgoed hertekent. Je vindt er als betrokken partner, als lokale actor, alle informatie die je nodig hebt om verder te werken aan een lokaal erfgoedbeleid. 

Lokale besturen kunnen eigen beleidsaccenten leggen door de uitwerking van een lokaal erfgoedbeleid. Wat dat lokaal erfgoedbeleid mogelijk allemaal kan inhouden, lees je hier.

Sommige steden en gemeenten gaan een stap verder en vragen een erkenning als onroerenderfgoedgemeente aan en/of stappen in een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst of IOED: